Seri Mazmur Pengharapan

1. Pertolongan dari Tuhan Raja Kita (Maz 121, 122, 124)
2. Tuhan yang Membangun Rumah, Gunung Sion yang tidak Goyang (Maz 125, 127, 128, 129)
3. Belas Kasihan Tuhan atas Orang yang Berjalan Maju sambil Menangis (Maz 123, 126, 130, 131)

Seri Khotbah di Bukit

1. Kabar baik
2. Kekayaan Orang Miskin
3. Penghiburan bagi yang Berduka
4. Kelaparan yang Sehat
5. Kekuatan Kelembutan Hati
6. Kemurah Hatian
7. Memandang Wajah Allah
8. Pembawa Kedamaian : Anak-anak Allah
9. Penganiayaan Umat Allah (1)
10. Penganiayaan Umat Allah (2)
11. Garam dan Terang
12. Yesus dan Kebenaran Taurat

Seri Ibadah Sejati vs Ibadah Palsu

1. Ibadah #1 Adam – Nuh
2. Ibadah #2 Abraham, Ishak, Yakub
3. Ibadah #3 Musa: Padang Gurun
4. Ibadah #4 Yosua: Kanaan
5. Ibadah #5 Hakim – Hakim
6. Ibadah #6 Samuel & Raja – Raja
7. Ibadah #7 Masa Pembuangan
8. Ibadah #8 Pasca Pembuangan
9. Ibadah #9 Zaman Yesus
10. Ibadah #10 Gereja Mula-mula & Gereja Masa Kini